Referencje

O sukcesie firmy i jakości oferowanych przez nią usług najlepiej świadczą Klienci.


Jesteśmy zaszczyceni, że wśród naszych Klientów są m. in. takie instytucje i firmy jak:BIURO OCHRONY RZĄDU

Towarzystwo Akcyjne Telimena S.A. z siedzibą w Łodzi wykonało na potrzeby Biura Ochrony Rządu dostawy bluz polowych letnich oraz spodnie polowych letnich…

…dostawa odbyła się zgodnie  z umową nr 32/2015, Towarzystwo Akcyjne Telimena S.A. wywiązało się ze złożonego zamówienia terminowo i z należytą starannością. Przedmiot zaopatrzenia mundurowego wykonane zostały zgodnie ze specyfikacją techniczną i bez zastrzeżeń jakościowych…

Warszawa, dnia 03.07.2015r.

 

MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. ZO.O.

 

…firma Telimena dostarczyła do naszej firmy zgodnie z zawartą umową kurtki i płaszcze wielosezonowe… dostawa dał się poznać jako solidny i rzetelny, wywiązujący się z przekazywanych zamówień terminowo. Współpracę oceniamy bardzo pozytywnie i możemy go polecić innym odbiorcą…

Warszawa, dnia 13.02.2015r.

 

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ

 

…zaświadcza się, że Towarzystwo Akcyjne Telimena S.A. wykonała i dostarczyła dla Straży Granicznej spodnie letnie zgodnie z umową nr 82/BF/BTiZ/14, umowa zawarta na dostawę w/w przedmiotu umundurowania została zrealizowana terminowo i należycie, beż zastrzeżeń jakościowych oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi…

Warszawa, dnia 13.01.2015r.

 

PKP INTERCITY S.A.

 

…pragnę przekazać na ręce Pana Prezesa podziękowania za szybką i sprawną realizację umowy dotyczącą uszycia na miarę i dostarczenia do magazynów Zamawiającego ubiorów identyfikujących pracowników spółki PKP Intercity S.A. dla załóg Express Intercity Premium (PENDOLINO).

Jakość i atrakcyjność odzieży w pełni odpowiada naszym założeniom wizerunkowym, związanym z klasą Premium pociągów Pendolino. Doświadczenie z tytułu współpracy nad realizacją powyższego zadania, pozwala nam udzielić firmie Telimena najlepszych referencji…

Warszawa, dnia 17.12.2014r.

 

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

 

…Towarzystwo Akcyjne Telimena S.A. z siedzibą w Łodzi w ramach zawartej umowy, wykonało i dostarczyło dla Policji 10 000 kpl. kurtek służbowych zimowych z podpinką i ocieplaczem. Przedmiot umowy został wykonany i dostarczony zgodnie z warunkami umowy. Jakość wyrobów była zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu umowy…

Warszawa, dnia 07 stycznia 2015r.

 

IZBA CELNA W RZEPINIE

 

Izba Celna w Rzepinie poświadcza, iż Towarzystwo Akcyjne Telimena S.A. w oparciu o umowę wykonało z należytą starannością i dostarczyło do Centralnego Magazynu Mundurowego w Rzepinie składniki umundurowania służbowego, polowego i specjalnego dla funkcjonariuszy celnych z izb celnych oraz Ministerstwa Finansów (5767 szt.)…

Rzepin, dnia 09 września 2014

 

PKP INTERCITY S.A.

 

…”PKP Intercity” S.A. zaświadcza, że spółka Telimena w latach 2013-2014 współpracowała z nami w zakresie dostaw mundurów służbowych oraz spodni stanowiących element ubioru identyfikującego pracowników drużyn konduktorskich i trakcyjnych oraz kasjerów.

Wszystkie dostawy zostały wykonane terminowo z zachowaniem należytej staranności. Asortyment charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i jest zgodny z naszymi wymaganiami, co do obowiązującego wzornictwa, jak i użytych materiałów…

Warszawa, dnia 12 września 2014r.

 

MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SP. Z O.O.

 

…Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie zaświadczają, że firma Towarzystwo Akcyjne Telimena S.A. w Łodzi, w oparciu o umowę wykonała z należytą starannością i dostarczyła do magazynów zamawiającego składniki umundurowania służbowego: marynarki męskie, spodnie męskie zimowe, żakiety damskie, spodnie damskie zimowe…

Warszawa, dnia 24 marca 2014r.

 

POCZTA POLSKA S.A.

 

…Informujemy, że Towarzystwo Akcyjne Telimena S.A. w oparciu o umowę zrealizowało od 12.11.2013 roku do 07.02.2014 roku dostawę kurtek ciepłochronnych nieprzemakalnych, wykonanych w technologii klejonych szwów, w ilości 18.071 sztuk.

Dostawy zrealizowano terminowo i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego…

Warszawa, dnia 07 marca 2014r.

 

PRZEWOZY REGIONALNE SP. Z O.O.

 

…”Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. zaświadcza, że firma Towarzystwo Akcyjne Telimena S.A. w oparciu o umowę wykonała z należytą starannością, terminowo i zgodnie z warunkami zawartej umowy i dostarczyła do bezpośrednich odbiorców umundurowanie służbowe w ilości 10.212 szt. dla pracowników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o…

Warszawa, dnia 14 listopada 2013r